PROJEKT EFS

PROJEKT "OTWËRZ SI╩ NA SIEBIE" WSPËúFINANSOWANY ZE ŽRODKËW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOúECZNEGO

Realizatorem projektu jest Miejski OÂrodek Pomocy Spo│ecznej w Kutnie, 99-300 Kutno, Warszawskie PrzedmieÂcie 10A

10 grudnia uczestnicy projektu zako┼äczyli udzia┼é w terapii psychologicznej oraz zdawali ostatnie egzaminy pa┼ästwowe na prawo jazdy kat. B. ┼ü─ůcznie z terapii skorzysta┼éo 19 osób/rodzin, przy czym dla ka┼╝dego uczestnika przewidziano 50 godzin terapii. Kurs prawo jazdy uko┼äczy┼éo 21 osób.
Trwaj─ů prace spo┼éecznie – u┼╝yteczne, wspó┼épraca z asystentem rodziny oraz pokrywanie kosztów kontynuacji nauki dla pozosta┼éych uczestników projektu bior─ůcych udzia┼é w wymienionych formach wsparcia. Ponadto uczestnicy kwalifikuj─ůcy si─Ö do pomocy finansowej, b─Öd─ůcy w najtrudniejszej sytuacji materialno – bytowej, otrzymali zasi┼éki w ramach udzia┼éu w projekcie.
 
8 grudnia, w sobot─Ö, Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kutnie serdecznie zaprasza na ┼Ťwi─ůteczn─ů plenerow─ů imprez─Ö integracyjn─ů pod has┼éem „Ubierzmy razem choink─Ö” dla uczestników projektu i mieszka┼äców Kutna, którzy chc─ů si─Ö przy┼é─ůczy─ç do wspólnej zabawy. Spotykamy si─Ö w Parku Traugutta w pobli┼╝u wej┼Ťcia od ulicy Wojska Polskiego, gdzie razem b─Ödziemy ubiera─ç choink─Ö i kol─Ödowa─ç. Ponadto odb─Öd─ů si─Ö wyst─Öpy artystyczne oraz wr─Öczenie nagród za udzia┼é w konkursie „Ozdoba choinkowa”, zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Kutnie. Wspó┼éorganizatorami imprezy s─ů: Kutnowski Dom Kultury, Urz─ůd Miasta w Kutnie, Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych, Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarz─Öbinka” w Kutnie. Pocz─ůtek imprezy o godz. 15.00.
 
Uczestnicy projektu „Otwórz si─Ö na siebie” kontynuuj─ů udzia┼é w kolejnych formach wsparcia, do których si─Ö zakwalifikowali. Trwa terapia psychologiczna, kurs prawo jazdy kat. B oraz wsparcie asystenta rodziny. Na pocz─ůtku grudnia odb─Ödzie si─Ö bo┼╝onarodzeniowa impreza integracyjna.
27 pa┼║dziernika M┼éodzie┼╝ z Placówki Opieku┼äczo – Wychowawczej „T─Öcza” w Kutnie, bior─ůca udzia┼é w projekcie „Otwórz si─Ö na siebie”, obejrza┼éa w kutnowskim Kinie seans „Jeste┼Ť bogiem”. Bilety ufundowano w zwi─ůzku z realizacj─ů dzia┼éa┼ä ┼Ťrodowiskowych organizowanych w ramach projektu. Z kolei 30 listopada uczestnicy z „T─Öczy” wraz z osobami towarzysz─ůcymi spotkaj─ů si─Ö na imprezie andrzejkowej równie┼╝ organizowanej w ramach dzia┼éa┼ä ┼Ťrodowiskowych w projekcie.
20 kolejnych uczestników projektu uko┼äczy┼éo szkolenia zawodowe: 9 osób szkolenie Murarz – tynkarz oraz 11 osób szkolenie Nowoczesne metody wyko┼äczeniowe w budownictwie. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i za┼Ťwiadczenia, materia┼éy szkoleniowe oraz pocz─Östunek w przerwie zaj─Ö─ç. W sumie w szkoleniach wzi─Ö┼éo udzia┼é 40 osób, uko┼äczy┼éo 38 osób.
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kutnie informuje o rozpocz─Öciu
REKRUTACJI DO PROJEKTU „OTWÓRZ SI─ś NA SIEBIE” NA ROK 2013.
W zwi─ůzku z ubieganiem si─Ö o dofinansowanie do realizacji projektu na kolejny rok tut. O┼Ťrodek realizuje badanie potrzeb mieszka┼äców Kutna zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym.
Osoby w wieku aktywno┼Ťci zawodowej, pozostaj─ůce bez zatrudnienia, zainteresowane udzia┼éem w projekcie, powinny zg┼éosi─ç si─Ö do pracownika socjalnego w MOPS. Informacje szczegó┼éowe dotycz─ůce kryteriów naboru oraz ewentualnych form wsparcia b─Öd─ů udzielane na miejscu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15.11.2012 r. Planowane działania to m.in.: doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy, terapia psychologiczna, wsparcie asystenta rodziny i inne.
 
24 wrze┼Ťnia 10 uczestników projektu „Otwórz si─Ö na siebie” rozpocz─Ö┼éo udzia┼é w pracach spo┼éecznie – u┼╝ytecznych. Osoby te b─Öd─ů pracowa─ç na terenie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Kutnie przez okres 3 miesi─Öcy.
Cz─Ö┼Ť─ç uczestników projektu uko┼äczy┼éa ju┼╝ szkolenia zawodowe, cz─Ö┼Ť─ç osób uczestnicz─ůcych w kursie Prawo jazdy kat. B przygotowuje si─Ö do egzaminów pa┼ästwowych, uczestnicy Programu Aktywno┼Ťci Lokalnej bior─ů udzia┼é w kolejnych spotkaniach edukacyjnych, trwa terapia psychologiczna. Szczegó┼éowe informacje w zak┼éadkach: Szkolenia oraz Aktualno┼Ťci PAL.
17 lipca rozpocz─Ö┼éy si─Ö wyp┼éaty zasi┼éków dla uczestników projektu „Otwórz si─Ö na siebie”. Wsparcie finansowe otrzymuj─ů pe┼énoletni uczestnicy projektu, którzy kwalifikuj─ů si─Ö do pomocy zgodnie z ustaw─ů o pomocy spo┼éecznej. Do tej pory zasi┼éki wyp┼éacono 68 osobom.
Uczestnicy Programu Aktywno┼Ťci Lokalnej korzystaj─ů z kolejnych form wsparcia w ramach udzia┼éu w projekcie. Trwa terapia psychologiczna, odbywaj─ů si─Ö kolejne spotkania edukacyjne, kurs Prawo jazdy kat. B oraz wyjazdowa impreza integracyjna. Wi─Öcej informacji znajduje si─Ö w zak┼éadce Aktualno┼Ťci PAL.
17 lipca rozpoczynaj─ů si─Ö szkolenia zawodowe dla 40 uczestników projektu. Zakwalifikowane osoby wezm─ů udzia┼é w szkoleniach: Murarz – tynkarz, Nowoczesne metody wyko┼äczeniowe w budownictwie, Catering – organizacja przyj─Ö─ç oraz Obs┼éuga komputera. Uczestnicy otrzymuj─ů materia┼éy szkoleniowe i pocz─Östunek w przerwie zaj─Ö─ç. Ponadto dla dzieci osób bior─ůcych udzia┼é w szkoleniach, zorganizowano ┼Ťwietlic─Ö na czas trwania zaj─Ö─ç.
03 lipca 23 uczestników projektu „Otwórz si─Ö na siebie” rozpocz─Ö┼éo kurs uzupe┼éniaj─ůcy Prawo jazdy kat. B. Zaj─Öcia teoretyczne potrwaj─ů do 16 lipca, od 17 lipca rozpoczyna si─Ö praktyczna nauka jazdy.
Uczestnicy projektu, którzy podpisali kontrakty socjalne, bior─ů udzia┼é w indywidualnych konsultacjach z psychologiem. Zaj─Öcia obejmuj─ů nast─Öpuj─ůce zagadnienia:
- samopoznanie
- samoocena
- afirmacja
- autoprezentacja
- zdolno┼Ťci porozumiewania si─Ö
- umiej─Ötno┼Ťci radzenia sobie ze stresem
- asertywno┼Ť─ç
Każdy uczestnik bierze udział w 5 godzinach zajęć.
 
 
Wychowankowie Placówki Opieku┼äczo – Wychowawczej „T─Öcza” w Kutnie, którzy s─ů uczestnikami projektu, bior─ů udzia┼é w kolejnych spotkaniach edukacyjnych, pojechali na wycieczk─Ö do Warszawy oraz korzystaj─ů z karnetów do kutnowskiego Aquaparku. Szczegó┼éy w zak┼éadce „Aktualno┼Ťci PAL”.
Uczestnicy projektu korzystaj─ů z kolejnych form wsparcia w ramach udzia┼éu w projekcie: rehabilitacji, spotka┼ä edukacyjnych, pokrycia kosztów kontynuacji nauki, treningu kompetencji spo┼éecznych oraz doradztwa zawodowego. Szczegó┼éy mo┼╝na znale┼║─ç w zak┼éadce Aktualno┼Ťci PAL, zdj─Öcia w Galerii.
Trwaj─ů zaj─Öcia z grupowego treningu kompetencji spo┼éecznych dla uczestników projektu, obj─Ötych wsparciem asystenta rodziny, wychowanków Specjalnego O┼Ťrodka Szkolno
– Wychowawczego oraz Placówki Opieku┼äczo – Wychowawczej „T─Öcza” w Kutnie. Zaj─Öcia, które prowadzi pani Wanda To─ç, maj─ů pomóc uczestnikom m.in. nauczy─ç si─Ö rozwi─ůzywa─ç problemy zwi─ůzane z poszukiwaniem pracy, a tak┼╝e w innych dziedzinach ┼╝ycia oraz ukszta┼étowa─ç motywacj─Ö do w┼éa┼Ťciwego kierowania swoimi zdolno┼Ťciami. Uczestnicy projektu ucz─ů si─Ö kszta┼étowa─ç w┼éa┼Ťciwe reakcje, wyra┼╝a─ç emocje, rozwija─ç umiej─Ötno┼Ťci interpersonalne i spo┼éeczne.
 
Uczestnicy projektu korzystaj─ů z indywidualnego doradztwa zawodowego. Ka┼╝da osoba bierze udzia┼é w dwóch spotkaniach z doradc─ů po 2,5 godziny, w trakcie których uczy si─Ö pisa─ç CV i list motywacyjny, porz─ůdkowa─ç dokumenty referencyjne. Ponadto doradcy instruuj─ů klientów jak poszukiwa─ç ofert pracy, a tak┼╝e pomagaj─ů ustali─ç indywidualn─ů ┼Ťcie┼╝k─Ö zatrudnienia lub/i kszta┼écenia.
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kutnie informuje, i┼╝ jest jeszcze kilka wolnych miejsc dla bezrobotnych m─Ö┼╝czyzn na szkolenia zawodowe: Murarz – tynkarz oraz Catering – obs┼éuga przyj─Ö─ç. Osoby zainteresowane mog─ů si─Ö zg┼éasza─ç do Biura Projektu w MOPS, I pi─Ötro, pokój nr 30, od poniedzia┼éku do pi─ůtku, w godzinach: 7.30 – 15.30, gdzie uzyskaj─ů szczegó┼éowe informacje.
21 kwietnia, w sobot─Ö, na terenie przy Przedszkolu Miejskim nr 16 „Calineczka” (ul. Wilcza 5), odb─Ödzie si─Ö otwarta impreza integracyjno – ekologiczna „Moje drzewko” dla mieszka┼äców Osiedla Grunwald. W programie zaplanowano m.in: wspólne sadzenie drzewek, gry zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, wyst─Öp artystyczny, pokaz ta┼äca, rodzinnego grilla, bezp┼éatne badanie poziomu cukru. Pocz─ůtek imprezy o godzinie 15.00. Organizatorami s─ů Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Kutnie oraz Robotnicza Spó┼édzielnia Mieszkaniowa „Pionier”, wspó┼éorganizatorami: Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka” w Kutnie, Szko┼éa Podstawowa nr 9 w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych, Polski Czerwony Krzy┼╝ Zarz─ůd Rejonowy w Kutnie, Placówka Opieku┼äczo – Wychowawcza „T─Öcza” w Kutnie.
 
Zapraszamy do zapoznania si─Ö z projektem imprezy integracyjno - edukacyjnej pod has┼éem "Moje drzewko", która odb─Ödzie si─Ö w dniu 21.04.2012 r.
 
Zako┼äczono rekrutacj─Ö uczestników projektu, którzy skorzystaj─ů z pokrycia kosztów kontynuacji nauki w ramach projektu. 13 osób otrzyma wsparcie finansowe w formie pokrycia kosztów czesnego, wpisowego (je┼Ťli osoba rozpoczyna kolejny etap edukacji), podr─Öczników i materia┼éów biurowych. Dodatkowo osoby te wezm─ů udzia┼é w konsultacji z doradc─ů zawodowym i b─Öd─ů mia┼éy mo┼╝liwo┼Ť─ç ubiegania si─Ö o zasi┼éek celowy.
Trwa rekrutacja uczestników projektu, którzy wezm─ů udzia┼é w szkoleniach zawodowych i podpisz─ů kontrakty socjalne. W tym roku zaplanowano nast─Öpuj─ůce kierunki szkole┼ä: catering – organizacja przyj─Ö─ç, obs┼éuga komputera, murarz – tynkarz oraz nowoczesne metody wyko┼äczeniowe w budownictwie. Na szkolenia zakwalifikuje si─Ö 40 osób wy┼éonionych spo┼Ťród zebranych zg┼éosze┼ä. W pierwszej kolejno┼Ťci rekrutowane s─ů osoby z najni┼╝szym wykszta┼éceniem i d┼éugotrwale bezrobotne. Uczestnicy szkole┼ä wezm─ů tak┼╝e udzia┼é w konsultacji z doradc─ů zawodowym oraz z psychologiem i b─Öd─ů mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç ubiegania si─Ö o zasi┼éek.
W zwi─ůzku z rezygnacj─ů kilku zakwalifikowanych osób, trwa dodatkowa rekrutacja uczestników projektu, którzy skorzystaj─ů ze wsparcia asystenta rodziny. Docelowo do wspó┼épracy z asystentem ma by─ç zakwalifikowanych 15 rodzin. Uczestnicy wezm─ů tak┼╝e udzia┼é w konsultacji z doradc─ů zawodowym, grupowym treningu kompetencji spo┼éecznych, a tak┼╝e w plenerowych imprezach integracyjnych. B─Öd─ů mieli tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç ubiegania si─Ö o zasi┼éek. Asystent udziela wsparcia rodzinie zgodnie z ustaw─ů o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej.
Biuro projektu „Otwórz si─Ö na siebie” z┼éo┼╝y┼éo kolejny wniosek o dofinansowanie na rok 2012. Przypomnijmy, ┼╝e projekt jest realizowany od 2008 r. i skorzysta┼éo z niego ju┼╝ 310 osób. Do tej pory wniosek przeszed┼é pozytywnie ocen─Ö formaln─ů, teraz czekamy na ocen─Ö merytoryczn─ů, której dokonuje Wojewódzki Urz─ůd Pracy w ┼üodzi.

Strona internetowa wspˇ│finansowana przez Uniŕ Europejsk▒ ze Ârodkˇw Europejskiego Funduszu Spo│ecznego